سطح بالایی از خدمات ، نرخ رقابتی ، ارتباطات فراگیر جهانی ، سیستم توسعه یافته و افراد با تجربه در تیم مدیریت مسافرپلاس این اجازه را به ما می دهد که فرایندهای رزرو معمول در صنعت خدمات مسافرتی و اقامت به یک کسب و کار حرفه ای و مدرن تبدیل نماییم.

aboutus

    مسافرپلاس MosaferPlus

  • آن چیزی را که مسافرپلاس متفاوت می دارد ادغامی است از تکنولوژی و فناوری های روز با منابع نیروی انسانی.
  • مسافرپلاس جهت ارائه خدمات مستقیماً با هتلداران ، چارترکنندگان هتل ،پرواز و تامین کنندگان این صنعت در جهت بهبود کسب و کار با استفاده از فناوری های روز در ارتباط می باشد.
  • ما معتقدیدم مسافرت دیدگاه شما را به ایدهای نو، فرهنگها و افقهای وسیع سوق می دهد به همین دلیل است که برای دسترسی آسان به نرخهای مناسب در جهت رضایت مشتری  و سود مشترک نهایت تلاش خود را به کار گرفته است.

هدف اصلی ما در ایجاد یک رابطه پایدار از طریق ارائه نرخهای بی نظیر و رقابتی و استفاده بهینه از فناوری می باشد.

خدادادی، تیم مدیریتی